" ผลักดันธุรกิจสู่แนวคิด circular economy "

รอยซ์ ยูนิเวอร์แซล ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติกมากว่า 20 ปี โดยเรามีความตระหนักถึงการพัฒนาตัวธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมในทุกมิติ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาขยะนั้นเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้พบเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ได้เป็นวาระเร่งด่วนที่นานาชาติให้ความสำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีความใส่ใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องรีไซเคิลมาโดยตลอด เนื่องจากเราไม่ต้องการที่จะเป็นส่วนที่เพิ่มขยะให้กับโลกใบนี้ จนมาถึงวันนี้ เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง waste management ที่มากขึ้น เราจึงตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกระบวนการ recycle และ upcycle ที่เป็นผลดีทั้งต่อภาคธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในโลกยุคใหม่

style switcher0927264578
.
Project Image

Projects

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคตัวเล็กๆ หรือจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดย่อม ตลอดจนผู้ที่อยู่ในอุสาหกรรมขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
พวกเราล้วนทำให้เกิดของเสียในรูปแบบต่างๆในทุกๆวัน ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับทุกฝ่าย
เพื่อลดของเสีย และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยังยืน และก้าวสู่สังคม Zero Waste อย่างแท้จริง

Project Circular

จากแนวคิด Circular Economy เราต้องการที่จะลดขั้นตอนในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ให้สั้นลงที่สุด เพื่อลดการใช้งานทรัพยากรเกินความจำเป็น
ลดการเกิดของเสีย รวมถึงลดผลกระทบต่อส่งแวดล้อม สร้างสังคมระหว่างผู้ประกอบการที่เล็งเห็นสิ่งเดียวกับเรา
โดยเราจะเป็นผู้ผลิตที่รับซื้อของเหลือใช้โดยตรงจากผู้บริโภค และผู้ประกอบการ เพื่อนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
แล้วกลับไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอีกครั้ง

News And Activities

บริษัท Royce Universal จำกัด ในฐานะเราเป็นกลุ่มอุสาหกรรมการผลิตสินค้ากลุ่มพลาสติก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Recycle จนไปสู่กระบวนการ Roycycling ซึ่งเป็นระบบการ Recycling และ Upcycling "Waste" ที่เราเห็นเป็นทรัพยากรอันทีคุณค่าเพื่อลดวงจรการนำกลับมาใช้ซ้ำให้ได้ขั้นตอนน้อยที่สุด สู่เป้าหมาย Sustainability Development Goal เพื่อที่อยู่อาศัยนำไปสู่ความยั่งยืนทางสังคมอย่างแท้จริง ได้เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2023 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดใน Asean ในวันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

Our Office

  • Address: ROYCE UNIVERSAL CO., LTD. 86 หมู่ 9 ถนนหลังวัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
  • Phone: 02-810-2533-7
  • Email: admin@royceuniversal.net

Business Hours

  • Monday - Saturday - 8am to 5pm
  • Sunday - Closed

Contact Us

Feel free to ask for details

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.
ADDRESS

MON - SAT: 08:00am - 17:00pm

CALL US NOW
02-810-2533-7